Norrortspsykologen AB
Agneta Sellgren
Leg. Psykolog

Varför söka hjälp hos en psykolog?

Ibland rusar livet på i alltför snabb takt och vi är oförmögna att på egen hand bromsa upp och bli mer närvarande i nuet och mindre stressade. Vi känner oss otillräckliga, trots att det känns som att vi arbetar dygnet runt.

Livet kan kännas enformigt, tråkigt eller livlöst och vi förmår inte själva få till någon förändring eller acceptans. Vi kan även råka ut för en livskris, en oförutsedd händelse, någon närstående går bort eller den vi älskar lämnar förhållandet.
Kanske förlorar vi arbetet eller får problem i vår arbetsgrupp eller med chefen. Somliga av oss arbetar med att hjälpa andra människor, i skolan som lärare, inom vård och omsorg, i en affär eller inom annat serviceyrke, och därför känner att vi behöver reda i våra egna tankar.
Vi känner oss nedstämda, tappat bort glädjen, har ångest, har svårt i vår föräldraroll, återkommande svårigheter i relationer eller så kanske vi känner att vi vill komma vidare i livet, utan att vi egentligen upplever en svår situation - personlig utveckling.

Psykoterapi i Stockholm och Vallentuna

Jag arbetar med psykoterapi vid två psykologmottagningar, en i Stockholm i Vasastan och en centralt i Vallentuna, dit det är lätt att ta sig med kommunala färdmedel från exempelvis Upplands Väsby och Täby. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med kortare och längre individuella psykoterapier samt med parterapi. Jag har stor erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med frågor som rör föräldraskap, skola och barn. Jag arbetar även med kristerapi, personalhandledning, coaching, vägledning per telefon, personalstödjande företagshälsovård Mer information hittar du under flikarna i menyn.

Samtalsterapi hjälper!

Men du behöver få hjälp med att hitta den väg som passar dig. Utifrån vad du söker hjälp för och vad du vill uppnå med en psykoterapi, så erbjuder jag upplägg som jag tror ska passa dig. Täta utvärderingar gör att vi kan ändra riktning på terapin. Ett upplägg kan exempelvis vara att vi med hjälp av kognitiv beteendeterapi (kbt) börjar med de direkta symptomen, exempelvis få bukt med panikångest, för att sedan arbeta för att få en djupare förståelse för vad det är som lett till hur ditt liv ser ut i dag.