Mina arbetsområden

En av förutsättningarna för att du ska få den hjälp du behöver är att din samtalspartner har en bred och djup kunskapsbas. Men forskning har visat att en annan nog så viktig  komponent, för en framgångsrik terapi, är att det finns en god relation och ett gott arbetsklimat mellan dig och din terapeut. Därför är det är viktigt att du som klient känner förtroende för din terapeut samt att denne både har djup kunskap och en god inlevelseförmåga. Läs mer om hur jag kan hjälpa dig i flikarna ovan.

Norrortspsykologen AB