Coaching och vägledande samtal

Vägledning och coaching är en mer konsultativ samtalsform än terapi. I coaching och vägledande samtal hålls fokus på din nusituation och framåt. Ingen eller mycket begränsad tid läggs på den bakomliggande och djupare förståelsen för dig själv och din situation.

Detta är en samtalsform som kan vara lämplig då du har en avgränsad frågeställning eller svårighet i sitt liv. Vägledning och coaching kan fungera som ett stöd eller avlastning under en begränsad tid.

Norrortspsykologen AB