Föräldraskap

Att bli förälder är en stor omställning i många människors liv. Inte minst idag, när samhället är i en stor förändring och det uppstår stora skillnader för barnen nu mot då vi själva var barn och ungdomar.

Kraven och förväntningarna på oss som föräldrar ändras och det kan för många vara svårt att hitta en fungerande jämvikt i familjen. Ibland uppstår slitningar mellan en förälder och ett barn, ibland mellan föräldrarna då uppfattningen om förhållningssätt kan skilja sig åt. Det kan då vara bra att få hjälp utifrån och med hjälp av en neutral person hitta  vad som fungerar i just er familj. 

Då vi “föds” som föräldrar så hamnar vi också i nya roller, vilka förändras i och med att barnet växer. Kanske möter vi då åter våra egna svårigheter som vi upplevde då vi själva var i samma ålder som barnet nu är. Svårigheter som gör det svårt för oss att se barnet som den unika person denne är utan skuggan av våra egna erfarenheter och besvikelser. Om detta kan det ibland vara frigörande nyttigt att diskutera med en utomstående.

Norrortspsykologen AB

Funktionshinder

Ibland blir det inte som vi tänkt oss, det efterlängtade barnet föds med ett funktionshinder av något slag. Vi hamnar då ofta i en kris. Eftersom vi människor lär av andras och våra egna erfarenheter så är det för många svårt att på egen hand, eller med hjälp av närstående, hitta ut ur krisen. Svårt att hitta grunden för att stabilisera en vardag som för de flesta i denna situation inte kan bli “som vanligt”. Det blir då ofta en dubbel belastning, en omställning till föräldrarollen, samtidigt som en anpassning ska ske till att ta hand om ett barn som behöver annat och kanske mer än vad som var förväntat inför föräldraskapet.

Förutom att man som förälder kan behöva hjälp ur en kris, så kan man som förälder även vara i behov av en utomståendes vägledning i rollen som förälder till ett barn med funktionshinder.