Företagshälsovård

Sedan fem år tillbaka arbetar jag med personalstödjande insatser. Det innebär att mindre och större företag anlitar mig för sin personals räkning. Det kan då gälla rent privata svårigheter hos personen, en personlig kris, arbetsrelaterade svårigheter eller en krissituation på arbetsplatsen som kanske berör en hel arbetsgrupp. 

Kontakta mig så diskuterar vi ett passande upplägg för just din personalgrupp.

Norrortspsykologen AB