Parsamtal

Parsamtal, eller parterapi, kan vara till stor hjälp när ni upplever att ni inte längre har något gemensamt, när sexlivet inte fungerar, har olika uppfattningar om barnen, vid ständiga konflikter, dålig kommunikation, vid vårdnadstvister, när en av oss vill skiljas eller när vi vill skapa en bra separation.  Jag har avtal med Täby och Danderyds kommun

Norrortspsykologen AB

Syftet med parsamtal är att komma vidare i konflikter, prata om känsliga frågor och svårighet som ni på egen hand inte har kunnat lösa. I en parterapi arbetar vi mer djupgående med relationen och resultatet blir ofta en större tillfredsställelse, djupare känsla av samhörighet och en starkare vikänsla i relationen. 
Samlevnadsproblem leder ofta till att man har hamnat i negativa beteendemönster och roller. Följden blir vanligtvis till att  gemensamma aktiviteter är sällsynta och att det går lång tid mellan stunderna då man upplever värme och glädje tillsammans. Konsekvenserna blir då oundvikligen att utvecklingen av relationen stannar upp och paret börjar röra sig från varandra eller stannar upp i negativa beteenden och gräl kring vad som annars skulle betraktats som småsaker.
Att mötas på en neutral plats ökar möjligheterna till ett mer konstruktivt samtal kring vad som har varit, hur man vill att relationen ska utvecklas och växa eller i vissa fall hur den ska avslutas.

Mitt arbetssätt...

...går ut på att hjälpa er som par med att hitta nya kommunikationsmönster eller tillbaka till era gamla fungerande mönster. Jag utgår från att ni själva är de som egentligen vet bäst vad som fungerar för er, både som par och som individer, men att det ibland kan uppstå hinder från att hitta fram till sina svar. Det är den processen en utomstående terapeut kan vara behjälplig. Jag känner en djup respekt för människors egna möjligheter och förmågor till förändring. 
Jag arbetar inte utifrån en färdig mall eller en speciell metod, utan då ni kommer till mig för parsamtal startar vi där ni är, med det som är mest aktuellt för er. Tillsammans kommer vi överens om målsättningen med samtalen samt om hur kontakten ska se ut, dvs hur ofta och under hur lång tid. Samtalen syftar till att hitta konstruktiva lösningar som fungerar just för er i er unika vardag.

Vanliga teman i parsamtal

  • Svårigheter för den ene eller båda i rollen som förälder.
  • Svårigheter med att få ihop tillvaron som make/maka, som individ och som förälder
  • Svårt att prata eller närma oss varandra
  • Upplevelsen av att partnern inte hör vad jag säger och vill
  • Svårigheter i sexlivet
  • Hot om separation/skilsmässa