Telefonvägledning

Ibland har vi ett enklare problem eller bekymmer som stör oss i vardagen och som vi inte förmår att komma förbi på egen hand. Då kan det kännas okomplicerat och befriande att få dryfta detta per telefon med en utomstående som som kan vägleda och ge dig en professionell aspekt på problemet. 

Telefonvägledning är många gånger ett enkelt sätt att komma tillrätta med eller en liten bit på vägen till ett mer funktionellt och tillfredsställande förhållningssätt i vardagen med familjen, tillsammans med vänner och bekanta eller på arbetet. Ibland kan ett vägledande telefonsamtal räcka och ibland kan det kännas bra att ha möjligheten att ha en regelbunden eller sporadisk kontakt under en längre tid. 

Så går telefonvägledning till

Via telefon eller e-post kommer vi överens om en lämplig tid då jag ska ringa upp dig. Du bör då ha ordnat det så att du har det lugnt omkring dig och kan prata ostört. Du ger mig ett telefonnummer som ingår i det fasta telefonnätet. Innan jag ringer till det överenskomna numret ska du ha satt in arvodet på det plusgirokonto du får av mig via e-postkontakt, då anger du även det nummer som du vill att jag ska ringa.

Norrortspsykologen AB